Avís legal

UNIQ RESIDENTIAL, S.L. compleix amb els requisits establerts en la normativa actual sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Comerç Electrònic. A tal fi, ha creat el següent Avís Legal:

Informació

Denominació social: UNIQ RESIDENTIAL, S.L. NIF: B-66338492. Dades d’inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44.424, Foli 57, Fulla B-455646. Nom de domini: www.uniqresidential.com.

Dades de contacte

Adreça: Passeig de Gràcia, 77 pis 1r 08008 Barcelona.
Tel.: +34 931 258 617
E-mail: dpo@uniqresidential.com

Condicions generals d’ús

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

UNIQ RESIDENTIAL, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el seu lloc web.

L’usuari accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per UNIQ RESIDENTIAL, S.L. en el moment mateix que l’Usuari accedeixi al lloc web.

El lloc web pot ser visitat lliurement i l’Usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

UNIQ RESIDENTIAL, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del lloc web ni d’altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquest, ni dels danys derivats de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

UNIQ RESIDENTIAL, S.L. ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web; ni respon dels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’Usuari o tercers.

El lloc web té caràcter informatiu, per la qual cosa el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

UNIQ RESIDENTIAL, S.L. es reserva el dret d’actualitzar els continguts del lloc web i/o d’eliminar-los, així com de limitar i impedir l’accés a aquests, ja sigui temporal o definitivament, sense prèvia notificació.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del lloc web i de tots els seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font, fragment d’àudio, programes informàtics, descàrregues digitals, bases de dades, noms comercials, marques, logotips, i/o qualsevol altre signe distintiu, etc.) que formin o hagin format part del mateix en algun moment, estan protegits per Llei i pertanyen a UNIQ RESIDENTIAL, S.L.

En cap cas s’entendrà que l’accés i ús del lloc web implica la renúncia, transmissió, llicència, cessió, total ni parcial, ni autorització de cap classe, per a l’explotació, reproducció, comunicació pública, difusió, divulgació i/o transformació ni del lloc web, ni dels seus continguts, entesos amb l’amplitud assenyalada en el punt anterior, ni tampoc dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial inherents a aquests.

Política de Privacitat

UNIQ RESIDENTIAL, S.L. protegeix les dades personals segons el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes amb l’objecte que es respectin les llibertats i els drets fonamentals de les persones a qui pertanyin aquestes dades.

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per a gestionar la nostra relació comercial. Les dades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió a la següent adreça dpo@uniqresidential.com, o ho estableixi una disposició legal. Pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

UNIQ RESIDENTIAL, S.L. està legitimada per a tractar les seves dades perquè són necessaris per a prestar el servei sol·licitat o pel consentiment que ens atorga en els diferents formularis de contacte de la web.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
Per a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, s’ha de dirigir per escrit a dpo@uniqresidential.com

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

UNIQ RESIDENTIAL, S.L. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

UNIQ RESIDENTIAL, S.L. està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.
UNIQ RESIDENTIAL, S.L. garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Adreça: Passeig de Gràcia, 77 pis 1r 08008 Barcelona.
Tel.: +34 931 258 617
E-mail: dpo@uniqresidential.com

Enllaços

Hiperenllaços

L’Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, links o botons) des del seu lloc web a aquest lloc web (el “Hiperenllaç”) haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit de UNIQ RESIDENTIAL, SL

L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre UNIQ RESIDENTIAL, S.L. i el propietari de la web o de la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de UNIQ RESIDENTIAL, S.L. dels seus continguts o serveis.

En tot cas, UNIQ RESIDENTIAL, S.L. es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç a la web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts del lloc web en el qual s’inclou l’hiperenllaç.

Llocs enllaçats

Aquest lloc web posa a disposició de l’Usuari, únicament per a la recerca de, i accés a, la informació, continguts i serveis disponibles a Internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (per exemple, links o botons), que permeten als l’Usuari l’accés a llocs o portals d’Internet pertanyents ao gestionats per tercers (els “llocs enllaçats”).

UNIQ RESIDENTIAL, S.L. no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos, assumint l’Usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través dels mateixos.

Legislació aplicable

La present Web és regeix per la legislació espanyola.

Política de cookies